Hoe word ik een Verderkijker?

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan een positief imago van uw bedrijf of organisatie. En wanneer u verder kijkt, ontdekt u nieuw talent, nieuwe klantgroepen én nieuwe markten. Daardoor leidt verder kijken tot meer winst, productiviteit én personeelstevredenheid. Daarnaast is het ook een mooie manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij u diverse talenten een kans geeft.

Reden genoeg om direct met diversiteit aan de slag te gaan. Bekijk dit document van ‘Diversiteit in Bedrijf’ of onderstaande tips voor concrete handvaten:

1. Probeer breder te werven.

  • Met schaarste op de arbeidsmarkt vissen nog steeds veel bedrijven in dezelfde vijver. Denk eens aan andere interessante vijvers en bekijk de andere wervingskanalen die de MKB Servicedesk voorstelt.
  • Maak uw vacaturetekst aantrekkelijker voor een brede groep: vermijd onnodige eisen en lees de tekst vanuit verschillende brillen. Gebruik bijvoorbeeld de Vacature-Check van het College voor de Rechten van de Mens. In deze checklist staan allerlei formuleringen omtrent leeftijd die in vacatureteksten beter vermeden kunnen worden.

2. Nieuwe werknemers? Selecteer zo objectief mogelijk.

  • Breng goed in kaart welke kennis/vaardigheden daadwerkelijk van belang zijn en nodig mensen uit op basis van deze competenties. De werving- en selectiegids kan u helpen bij het bepalen welke functie-eisen van belang zijn.
  • Selecteer op basis van de functie-eisen geschikte kandidaten vanuit de brieven, zoals beschreven door de werving- en selectiegids.
  • Maak de selectiecommissie divers en voer de sollicitatiegesprekken samen met verschillende collega’s.
  • Bezoek trainingen om ook expert te worden in divers selecteren. Denk bijvoorbeeld aan een bias bewustwordingstraining of aan de training “Selecteren Zonder Vooroordelen”. Ook de app “Diversiteit Loont!” kan helpen. Deze app geeft inzicht in de eventuele eigen vooroordelen en kunt u downloaden in de Apple Store of Play Store.

3. Tips voor een inclusieve bedrijfscultuur.

Een divers personeelsbestand biedt enorm veel kansen. Maar om diversiteit te laten slagen, is een inclusieve bedrijfscultuur belangrijk waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

  • Bepaal een duidelijke visie omtrent diversiteit. Een duidelijke visie helpt diversiteit echt in praktijk te brengen.
  • Zet leidinggevenden in. Deze zijn onmisbaar wanneer u kiest voor een divers personeelsbestand en een inclusieve werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan een bias bewustwordingstraining. Dit is een in-house training die (HR-)medewerkers bewust maakt over vooroordelen.
  • Creëer draagvlak (met behulp van interne communicatie). Probeer de rest van de organisatie mee te nemen in uw visie en missie. Bijvoorbeeld door lunchlezingen, workshops en bewustwordingstrainingen te organiseren.
  • Let op voorzieningen en houd polshoogte. Houd hierin rekening met de specifieke behoefte van de medewerkers. Bijvoorbeeld met de catering (eet- en drinkgewoonten), met religieuze feestdagen en flexibele werktijden. Inventariseer wat er leeft onder de medewerkers, bijvoorbeeld met behulp van een enquête.

4. Gebruik de postergenerator.

Met de handige postergenerator op de website draagt u op een simpele manier uit dat u openstaat voor diversiteit. Zo inspireert u anderen om ook aan de slag te gaan met diversiteit.