Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over diversiteit op de werkvloer.

1. Wat zijn de voordelen van een divers personeelsbestand?

Een divers personeelsbestand biedt veel voordelen, waaronder:

 • U kunt optimaal gebruikmaken van de verschillende kwaliteiten van mensen. Diversiteit op de werkvloer zorgt voor nieuwe inzichten én innovatie.
 • U heeft toegang tot meer talent op de huidige krappe arbeidsmarkt.
 • Een divers personeelsbestand is een afspiegeling van de bevolking. Zo spreekt u dus ook meerdere doelgroepen aan.
 • Met een divers personeelsbestand draagt u bij aan winst, reputatie, productiviteit en personeelstevredenheid.

2. Hoe stel ik een goede vacaturetekst op?

Er zijn enkele punten waar u op kunt letten bij het schrijven van een vacaturetekst. Hiermee voorkomt u dat u met de vacaturetekst slechts een beperkte groep aanspreekt. Denk aan het volgende:

 • Breng goed in kaart welke kennis/vaardigheden echt van belang zijn. De werving- en selectiegids kan u helpen bij het bepalen welke functie-eisen van belang zijn.
 • Bedenk goed voor wie of wat de vacature bedoeld is. Gebruikt u in de tekst zowel mannelijke als vrouwelijke functienamen? En spreekt het woordgebruik in de tekst verschillende groepen mensen aan?
 • Gebruik bijvoorbeeld de Vacature-Check van het College voor de Rechten van de Mens. In deze checklist staan allerlei formuleringen omtrent leeftijd die in vacatureteksten beter vermeden kunnen worden.
 • Met de checklist LEEFtijd kunt u checken of uw vacaturetekst niet onbedoeld bepaalde leeftijdsgroepen uitsluit.

3. Hoe zorg ik voor een goede werving- en selectieprocedure, met aandacht voor diversiteit?

Wanneer het wervings- en selectieproces meer gestandaardiseerd wordt, neemt ook het risico op discriminatie af.

 • Gebruik de werving- en selectiegids. Deze gids helpt bij het bepalen van de eisen die aan sollicitanten worden gesteld en bij het vormgeven van de wervings- en selectieprocedure.
 • Maak je selectiecommissie divers, en voer de sollicitatiegesprekken samen met verschillende collega’s.
 • Gebruik de NVP sollicitatiecode: alle uitgangspunten die belangrijk zijn tijdens het wervings- en selectieproces.
 • Zorg dat de stappen en beslissingen tijdens het wervings- en selectieproces geregistreerd worden. Registreer bijvoorbeeld welke functie-eisen geformuleerd zijn en waarom, hoe de selectiecommissie wordt samengesteld en welke vragen er zijn gesteld tijdens een gesprek.
 • Check altijd de uitkomsten van het wervings- en selectieproces. Houd bij wie in welke fasen wordt geselecteerd. En wie de uitkomsten hiervan toetst.
 • Zijn de uitkomsten geen goede afspiegeling van de populatie? Pas dan stappen aan in het proces.

4. Hoe zorg ik voor een inclusieve bedrijfscultuur?

Een divers personeelsbestand biedt enorm veel kansen. Maar om diversiteit te laten slagen, is een inclusieve bedrijfscultuur belangrijk waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

 • Bepaal een duidelijke visie over diversiteit. Een duidelijke visie helpt diversiteit daadwerkelijk in praktijk te brengen.
 • Zet leidinggevenden in. Deze zijn onmisbaar wanneer u gaat voor een divers personeelsbestand en een inclusieve werkvloer.
 • Creëer draagvlak (door middel van interne communicatie). Probeer de rest van de organisatie mee te nemen in uw visie en missie. Bijvoorbeeld door lunchlezingen, workshops en bewustwordingstrainingen te organiseren.
 • Let op voorzieningen en houd polshoogte. Houd hierin rekening met de specifieke behoefte van de medewerkers. Bijvoorbeeld met de catering (eet- en drinkgewoonten), met religieuze feestdagen en flexibele werktijden. Inventariseer wat er leeft onder de medewerkers, bijvoorbeeld met behulp van een enquête.

5. Hoe kom ik aan divers personeel?

 • Denk verder dan de standaard wervingskanalen. Er zijn veel netwerken en bijeenkomsten waar de kans groter is dat u divers talent vindt. Hou niet vast aan uw eigen kanalen, maar verbreed deze en kijk verder. Zie ook deze tips van de MKB Servicedesk voor andere wervingskanalen.
 • Maak uw vacaturetekst aantrekkelijker voor een brede groep: vermijd onnodige eisen en lees de tekst vanuit verschillende brillen. Gebruik bijvoorbeeld de Vacature-Check van het College voor de Rechten van de Mens. In deze checklist staan allerlei formuleringen omtrent leeftijd die in vacatureteksten beter vermeden kunnen worden.
 • Ga voor een diverse selectiecommissie die bestaat uit diverse selecteurs. Deze werpen een diverse blik op talenten, men is snel geneigd om te kiezen voor een sollicitant die op hem of haar lijkt.
 • Zorg voor een goed communicatieplan. Straal uit dat u vóór diversiteit op de werkvloer bent.
  Beeldmateriaal en tekst op bijvoorbeeld uw website kunnen hieraan bijdragen, maar ook de poster die u op deze website zelf kan maken!
 • Organiseer bewustwordingstrainingen voor recruiters en andere medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een bias bewustwordingstraining,  een training die (HR-)medewerkers bewust maakt over vooroordelen, of de training "Selecteren Zonder Vooroordelen" die inzicht in het selectieproces vergroot.